Забравена парола

доц. д-р Иван Обретенов Обрешков

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 45 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
1 19.02 Въведение в туризма
(Задължителна) (изпит)
30 0 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 19.71 Регионално развитие и туризъм
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
1 19.73 Изследователски проект (самостоятелно изследване по избираеми направления в кетъринга)
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
1 19.02 Въведение в туризма
(Задължителна) (изпит)
30 0 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
1 19.02 Въведение в туризма
(Задължителна) (изпит)
15 0 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
1 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 23 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
1 19.71 Регионално развитие и туризъм
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
2 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 83 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
2 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 165 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
3 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 90 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
3 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 180 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
4 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 45 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
4 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 60 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
4 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
4 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
5 19.71 Регионално развитие и туризъм
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.71 Регионално развитие и туризъм
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.71 Регионално развитие и туризъм
(Избираема) (текуща оценка)
15 7 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
6 19.11 Управление на туризма
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.08 Туристически информационни центрове
(Задължителна) (текуща оценка)
8 0 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
6 19.90 Културен туризъм
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.11 Управление на туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
6 19.08 Туристически информационни центрове
(Задължителна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.90 Културен туризъм
(Избираема) (текуща оценка)
8 7 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
8 19.11 Управление на туризма
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.08 Туристически информационни центрове
(Факултативна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив