Забравена парола

проф. д-р Марианна Русева Баева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 19.65 Физиология на храненето
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
1 19.73 Изследователски проект (самостоятелно изследване по избираеми направления в кетъринга)
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
1 19.87 Функционални храни
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
2 19.03 Организация и управление на бара
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
2 19.03 Организация и управление на бара
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
2 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 1 год.
3 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 90 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
3 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 180 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
4 19.65 Физиология на храненето
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 60 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
4 19.65 Физиология на храненето
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
4 19.65 Физиология на храненето
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
4 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
4 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
5 19.109 Екология, устойчиво развитие и безопасност в туризма
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.109 Екология, устойчиво развитие и безопасност в туризма
(Задължителна) (изпит)
15 7 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Избираема) (без оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Избираема) (без оценка)
0 60 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.60 Технология на сладкарските изделия
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.53 Екотуризъм
(Избираема) (текуща оценка)
8 7 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 60 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
7 19.109 Екология, устойчиво развитие и безопасност в туризма
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.60 Технология на сладкарските изделия
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.87 Функционални храни
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
7 19.60 Технология на сладкарските изделия
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.53 Екотуризъм
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.87 Функционални храни
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
8 19.106 Организация и управление на заведенията за отдих и развлечения
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.94 Антинутриенти в храните
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.106 Организация и управление на заведенията за отдих и развлечения
(Избираема) (изпит)
30 15 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.94 Антинутриенти в храните
(Избираема) (текуща оценка)
8 7 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
8 19.94 Антинутриенти в храните
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.106 Организация и управление на заведенията за отдих и развлечения
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив