Забравена парола

проф. Иванка Милкова Костова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
5 20.39 Борси и борсови операции
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
6 20.51 Продуктова политика
(Избираема) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив