Забравена парола

проф. Румен Иванов Стаматов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 11.06 Социална психология и поведение на потребителя
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
1 11.08 Организационно поведение
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
2 11.83 Научно-изследователска работа със студенти
(Задължителна) (без оценка)
0 75 2022 / 3-04 - Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството - магистър - задочно - 1 год.
3 11.06 Социална психология и поведение на потребителя
(Избираема) (изпит)
30 15 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.06 Социална психология и поведение на потребителя
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
3 11.06 Социална психология и поведение на потребителя
(Избираема) (изпит)
30 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.06 Социална психология и поведение на потребителя
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.83 Научно-изследователска работа със студенти
(Задължителна) (без оценка)
0 38 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
4 11.47 Учебна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
5 11.06 Социална психология и поведение на потребителя
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 11.06 Социална психология и поведение на потребителя
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
5 11.06 Социална психология и поведение на потребителя
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
5 11.06 Социална психология и поведение на потребителя
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
8 11.09 Психология на обслужването
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив