Забравена парола

гл.ас. д-р Делян Николаев Господинов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 28.47 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
2 28.26 Материалознание - I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
2 28.26 Материалознание - I част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
2 28.26 Материалознание - I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
3 28.75 Общоинженерна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 60 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
3 28.27 Материалознание - II част
(Задължителна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
3 28.74 Автоматизация на инженерния труд
(Задължителна) (изпит)
8 22 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
3 28.75 Общоинженерна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
3 28.27 Материалознание - II част
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
3 28.27 Материалознание - II част
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
3 28.42 Машиностроителна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
4 28.42 Машиностроителна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 28.44 Учебна практика по машини и апарати в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост
(Задължителна) (без оценка)
0 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.44 Учебна практика по машини и апарати в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост
(Задължителна) (без оценка)
0 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
7 28.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
8 28.47 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 60 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив