Забравена парола

гл.ас. д-р Стоянка Николова Маджарова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.02 Информатика
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.02 Информатика
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.02 Информатика
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.01 Информационна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
3 23.14 М Компютърен дизайн на бизнес проекти
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
5 26.30 Cad/cam системи
(Избираема) (текуща оценка)
15 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
5 26.30 Cad/cam системи
(Избираема) (текуща оценка)
8 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив