Забравена парола

доц. д-р Татяна Борянова Балабанова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 09.07 Безопасност и качество на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 09.57 Иновации в технологията и техниката при производство на млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 09.06 Технология на сиренето
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 09.13 Технология на млечните продукти
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
2 09.54 Системи за самоконтрол при производството на храни
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 09.55 Технологично обзавеждане в млечната промишленост
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 09.65 Устойчиви хранителни системи
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
2 09.61 Технологично проектиране
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 09.18 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 09.57 Иновации в технологията и техниката при производство на млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 09.07 Безопасност и качество на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 09.43 Безотпадни технологии в млечната промишленост
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 09.61 Технологично проектиране
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
7 09.06 Технология на сиренето
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 09.06 Технология на сиренето
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 09.54 Системи за самоконтрол при производството на храни
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 09.54 Системи за самоконтрол при производството на храни
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив