Забравена парола

доц. д-р Весела Иванова Чалова-Жекова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 04.14 Биохрани
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
2 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 04.14 Биохрани
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 1 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 04.18 Биохимия I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
5 04.09 Генномодифицирани храни
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 04.09 Генномодифицирани храни
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 04.09 Генномодифицирани храни
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
6 04.20 Приложна биохимия
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
6 04.20 Приложна биохимия
(Задължителна) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив