Забравена парола

доц. д-р Александър Стоянов Вучев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
4 25.10 Теоретична електротехника – II част
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
4 25.10 Теоретична електротехника – II част
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
4 25.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
4 25.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
4 25.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
4 25.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
4 25.10 Теоретична електротехника – II част
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
4 25.10 Теоретична електротехника – II част
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
7 26.11 Компютърни системи за управление
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
7 26.11 Компютърни системи за управление
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив