Забравена парола

доц. д-р Ива Александрова Бичурова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 11.02 Теория на пазарното стопанство
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
1 20.05 Микроикономика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
1 11.02 Теория на пазарното стопанство
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
1 20.05 Микроикономика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 20.05 Микроикономика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
1 20.05 Микроикономика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
1 20.05 Микроикономика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
1 11.02 Теория на пазарното стопанство
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.83 Международен туризъм
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
3 20.83 Международен туризъм
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
6 20.51 Продуктова политика
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив