Забравена парола

гл.ас. д-р Атанас Иванов Ташев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 27.09 Отоплителна техника – проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
2 27.31 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
2 27.08 Отоплителна техника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
2 27.25 Вторични енергийни източници
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.25 Вторични енергийни източници
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 27.01 Топлотехника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
5 27.30 Специализираща практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
5 27.30 Специализираща практика
(Задължителна) (без оценка)
0 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 27.30 Специализираща практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 27.30 Специализираща практика
(Задължителна) (без оценка)
0 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 27.08 Отоплителна техника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 27.68 Възобновяеми източници на енергия
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 27.08 Отоплителна техника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 27.68 Възобновяеми източници на енергия
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 27.09 Отоплителна техника – проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 27.09 Отоплителна техника – проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
7 27.42 Промишлена вентилация и обезпрашаване - курсов проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
7 27.42 Промишлена вентилация и обезпрашаване - курсов проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
7 12.42 Промишлена вентилация и обезпрашаване
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
7 12.42 Промишлена вентилация и обезпрашаване
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
8 27.31 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 120 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив