Забравена парола

доц. д-р Галина Павлинова Узунова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 16.02 Технология на растителните мазнини
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
2 16.32 Дизайн и анализ на липидни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
4 16.32 Дизайн и анализ на липидни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
8 16.22 Преддипломен стаж
(Избираема) (текуща оценка)
0 120 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив