Забравена парола

доц. д-р Божидар Георгиев Марков

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 26.38 М Управление на биотехнологични производства
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
1 26.29 Автоматизирано електрозадвижване
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
2 26.20 Автоматизация на производствените процеси в ХВП
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
5 26.29 Автоматизирано електрозадвижване
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
5 26.29 Автоматизирано електрозадвижване
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
8 26.59 Индустриални управляващи и мрежови технологии
(Избираема) (текуща оценка)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
8 26.20 Автоматизация на производствените процеси в ХВП
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
8 26.19 Компютърно интегрирана процесна техника и технологии
(Избираема) (текуща оценка)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
8 26.20 Автоматизация на производствените процеси в ХВП
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
8 26.19 Компютърно интегрирана процесна техника и технологии
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив