Забравена парола

гл.ас. д-р Явор Бориславов Чобанов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
4 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив