Забравена парола

проф. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 30.06 Синтез и анализ на алгоритми
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
2 30.39 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
2 30.19 Обектно-ориентирано програмиране
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
2 30.25 М Паралелно програмиране
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
2 30.60 Суперкомпютри
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
3 30.26 М Разпределено програмиране
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
3 30.27 М Логическо програмиране
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
3 30.25 М Паралелно програмиране
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
3 30.32 М Комбинаторни алгоритми
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
4 30.39 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 45 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
5 30.06 Синтез и анализ на алгоритми
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
5 30.06 Синтез и анализ на алгоритми
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
6 30.19 Обектно-ориентирано програмиране
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
6 30.19 Обектно-ориентирано програмиране
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
8 30.25 М Паралелно програмиране
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
8 30.60 Суперкомпютри
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
8 30.25 М Паралелно програмиране
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
8 30.60 Суперкомпютри
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив