Забравена парола

проф. д-р Тана Николова Сапунджиева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.100 Основи на храненето
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив