Забравена парола

гл.ас. д-р Мариана Иванова Ботева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 22.28 Елементи на механиката в автоматиката и компютърната техника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
2 22.28 Елементи на механиката в автоматиката и компютърната техника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив