Забравена парола

проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
1 11.62 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 11.62 Управление на проекти
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-04 - Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
1 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 1 год.
1 33.08 Коучинг и управление на екипа
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-33 - Управление на човешкия капитал - магистър - задочно - 1 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
2 11.89 Инженеринг
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 1 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 11.04 Цени и ценообразуване
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
2 11.89 Инженеринг
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
2 11.89 Инженеринг
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
3 11.58 Стратегически мениджмънт в туризма
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 7 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
3 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.65 Бизнес икономика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.65 Бизнес икономика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
3 11.58 Стратегически мениджмънт в туризма
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
3 11.62 Управление на проекти
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
3 11.62 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 11.65 Бизнес икономика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
3 11.62 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
3 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
3 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
3 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 7 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
3 20.45 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
3 11.65 Бизнес икономика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.91 Управление на проекти
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
3 11.76 Електронен бизнес
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
4 11.78 Стратегическо управление
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
4 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
4 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 7 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
4 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
4 11.78 Стратегическо управление
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.78 Стратегическо управление
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 11.90 Бизнес предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 11.78 Стратегическо управление
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
5 11.93 Технологично предприемачество
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
6 11.04 Цени и ценообразуване
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
6 11.04 Цени и ценообразуване
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
6 11.04 Цени и ценообразуване
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
6 11.04 Цени и ценообразуване
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
7 11.65 Бизнес икономика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив