Забравена парола

доц. д-р Величка Борисова Янакиева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 08.33 Функционални храни от животински произход
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
1 08.33 Функционални храни от животински произход
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 1 год.
2 05.28 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
2 05.06 Микробиологичен анализ и контрол
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
4 05.06 Микробиологичен анализ и контрол
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 23 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
6 05.08 Хранителна микробиология
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
6 05.08 Хранителна микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
6 05.08 Хранителна микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 05.34 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
8 05.34 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 05.28 Преддипломен стаж
(Избираема) (текуща оценка)
0 120 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
8 05.34 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив