Забравена парола

доц. д-р Надежда Борисова Благоева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 13.50 Топлинни процеси в технологията на дестилатните високоалкохолни напитки
(Избираема) (изпит)
8 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
1 13.50 Топлинни процеси в технологията на дестилатните високоалкохолни напитки
(Избираема) (изпит)
15 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 13.49 Масообменни и топлообменни процеси в технологията на спирта и отпадните продукти
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 13.49 Масообменни и топлообменни процеси в технологията на спирта и отпадните продукти
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 13.21 Преддипломен стаж
(Избираема) (изпит)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
3 13.30 Технология на спирта и спиртните напитки
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
3 13.50 Топлинни процеси в технологията на дестилатните високоалкохолни напитки
(Избираема) (изпит)
8 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 13.49 Масообменни и топлообменни процеси в технологията на спирта и отпадните продукти
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
7 13.30 Технология на спирта и спиртните напитки
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
7 13.35 Сезонен преддипломен стаж - вино и високоалкохолни напитки
(Избираема) (изпит)
0 120 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
7 13.30 Технология на спирта и спиртните напитки
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив