Забравена парола

проф. дтн Атанас Иванов Павлов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 02.16 Организация и дейност на контролните лаборатории
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 02.18 Инструментални методи за анализ на храни
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
2 02.07 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 02.18 Инструментални методи за анализ на храни
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 02.17 Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 18.51 Биотехнология на клетъчните и тъканни култури
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
2 02.06 Държавен изпит/дипломна работа
(Задължителна) (изпит)
0 250 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 02.18 Инструментални методи за анализ на храни
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
3 02.16 Организация и дейност на контролните лаборатории
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 02.07 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 02.18 Инструментални методи за анализ на храни
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 02.17 Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 02.18 Инструментални методи за анализ на храни
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
4 02.06 Държавен изпит/дипломна работа
(Задължителна) (изпит)
0 250 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 02.18 Инструментални методи за анализ на храни
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
5 02.04 Инструментални методи за анализ
(Избираема) (изпит)
30 45 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
5 02.04 Инструментални методи за анализ
(Избираема) (изпит)
15 23 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
6 02.08 Учебна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 60 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
7 02.25 Изследователска работа
(Задължителна) (без оценка)
0 30 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
7 02.21 Съвремении технологии и методи за анализ на биологично-активни вещества
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
7 02.21 Съвремении технологии и методи за анализ на биологично-активни вещества
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
7 02.25 Изследователска работа
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
7 02.21 Съвремении технологии и методи за анализ на биологично-активни вещества
(Избираема) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
7 02.08 Учебна практика
(Избираема) (без оценка)
0 60 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
8 02.25 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 02.17 Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
8 02.17 Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 02.16 Организация и дейност на контролните лаборатории
(Избираема) (изпит)
15 8 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 02.05 Преддипломен стаж
(Избираема) (текуща оценка)
0 120 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
8 02.25 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
8 02.25 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 02.17 Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи
(Избираема) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 02.16 Организация и дейност на контролните лаборатории
(Избираема) (изпит)
30 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
8 02.16 Организация и дейност на контролните лаборатории
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив