Забравена парола

проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 11.51 Финансов мениджмънт
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-33 - Управление на човешкия капитал - магистър - задочно - 1 год.
1 11.51 Финансов мениджмънт
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-04 - Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството - магистър - задочно - 1 год.
3 11.28 Финанси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
3 11.51 Финансов мениджмънт
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
3 11.73 Финансов мениджмънт в туризма
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - редовно - 2 год.
3 11.28 Финанси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
3 11.73 Финансов мениджмънт в туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 2 год.
3 11.28 Финанси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 11.28 Финанси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
5 11.28 Финанси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
5 11.28 Финанси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
5 11.28 Финанси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
5 11.28 Финанси
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
6 11.41 Корпоративно управление
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
6 11.41 Корпоративно управление
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
7 11.17 Планиране и контрол
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
7 11.17 Планиране и контрол
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
7 11.17 Планиране и контрол
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
7 11.33 Стопански и финансов контрол
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
7 11.33 Стопански и финансов контрол
(Избираема) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
7 11.17 Планиране и контрол
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
8 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
8 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
8 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
8 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
8 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
8 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
8 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
8 11.57 Предприемачество
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
8 11.94 Индустриално предприемачество
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив