Забравена парола

проф. Албена Христова Вуцова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
5 11.88 Европейски политики и практики
(Факултативна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив