Забравена парола

доц. д-р Васил Цанков Драганов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
3 19.115 Нормативно-правна уредба в туризма и фирмено право
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.115 Нормативно-правна уредба в туризма и фирмено право
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.115 Нормативно-правна уредба в туризма и фирмено право
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
3 19.115 Нормативно-правна уредба в туризма и фирмено право
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
4 19.96 Търговско, административно и трудово законодателство
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
4 19.96 Търговско, административно и трудово законодателство
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
4 19.96 Търговско, административно и трудово законодателство
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив