Забравена парола

гл.ас. Валентина Цветанова Добрева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
3 06.05 Добавки за хранителни и вкусови продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив