Забравена парола

доц. д-р Васил Тодоров Шиков

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 10.73 Логистика на веригата за доставка на храни
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
2 10.33 Хладилна технология на хранителните продукти
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
7 10.53 Хладилна логистика
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 10.53 Хладилна логистика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив