Забравена парола

доц. д-р Иванка Йорданова Влаева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.01 Физика
(Задължителна) (без оценка)
8 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.01 Физика
(Задължителна) (без оценка)
15 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.01 Физика
(Задължителна) (без оценка)
8 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.01 Физика
(Задължителна) (без оценка)
15 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.01 Физика
(Задължителна) (без оценка)
8 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.01 Физика
(Задължителна) (без оценка)
8 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.01 Физика
(Задължителна) (без оценка)
15 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.06 Приложна физика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
2 21.01 Физика
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
2 21.01 Физика
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
2 21.01 Физика
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
2 21.01 Физика
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
2 21.01 Физика
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 21.01 Физика
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
2 21.01 Физика
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив