Забравена парола

доц. д-р Ваня Десимирова Гандова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 02.27 Хемометрия и статистика в анализа на храни
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 01.01 Физикохимия и колоидна химия
(Задължителна) (изпит)
23 23 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
23 22 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
22 23 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 01.17 Хранителна физикохимия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 02.27 Хемометрия и статистика в анализа на храни
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив