Забравена парола

гл.ас. Николай Георгиев Комитов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 26.15 Автоматизация на технологични процеси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
2 26.47 М Компютърно симулиране и проектиране
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
4 26.47 М Компютърно симулиране и проектиране
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
4 26.27 Общо-техническа учебна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 60 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
4 26.47 М Компютърно симулиране и проектиране
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
4 26.27 Общо-техническа учебна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
7 26.10 Вградени микропроцесорни системи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
7 26.10 Вградени микропроцесорни системи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
7 26.15 Автоматизация на технологични процеси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
7 26.15 Автоматизация на технологични процеси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
7 26.17 Моделиране на процесите в хвп
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив