Забравена парола

гл.ас. д-р Димитър Георгиев Вълчев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 30.32 М Комбинаторни алгоритми
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив