Забравена парола

гл.ас. д-р Петя Боянова Боянова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 09.57 Иновации в технологията и техниката при производство на млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 09.19 Технология на млечно-киселите продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
1 09.59 Технологичен контрол при производството на млечни продукти
(Задължителна) (текуща оценка)
8 7 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 09.60 Сензорен анализ на млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 09.38 Технология на трайните млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 09.18 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 09.57 Иновации в технологията и техниката при производство на млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 09.59 Технологичен контрол при производството на млечни продукти
(Задължителна) (текуща оценка)
8 7 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 09.60 Сензорен анализ на млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 09.24 М Функционални млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 09.43 Безотпадни технологии в млечната промишленост
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
7 09.19 Технология на млечно-киселите продукти
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 09.19 Технология на млечно-киселите продукти
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив