Забравена парола

доц. д-р Михаела Георгиева Иванова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 09.05 Суровинознание на млякото
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 31.03 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
2 09.24 М Функционални млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 09.18 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 09.43 Безотпадни технологии в млечната промишленост
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 09.38 Технология на трайните млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 09.24 М Функционални млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 09.43 Безотпадни технологии в млечната промишленост
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
5 09.05 Суровинознание на млякото
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
5 09.05 Суровинознание на млякото
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
5 08.07 Технология на храните
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
5 08.07 Технология на храните
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 08.07 Технология на храните
(Задължителна) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 09.38 Технология на трайните млечни продукти
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
8 09.38 Технология на трайните млечни продукти
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив