Забравена парола

гл.ас. д-р Стефан Илиев Дишлиев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 28.66 Машини – автомати
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
1 28.101 Машини автомати - проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
5 28.05 Технология на машиностроенето
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 28.33 Технология на апаратостроенето и ремонта
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
5 28.33 Технология на апаратостроенето и ремонта
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
8 28.17 Диагностика и ремонт на машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив