Забравена парола

доц. д-р Апостол Томов Симитчиев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 28.89 Изследователски проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
1 28.90 Инженерен експеримент
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
5 28.07 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка - I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 28.108 Задвижване на машини и апарати в ХВП
(Задължителна) (текуща оценка)
22 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.13 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка – II част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.03 Подемно-транспортна техника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.16 Машини и апарати за механична и хидравлична обработка – курсов проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.78 Техника за консервиране на храни
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
8 28.17 Диагностика и ремонт на машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив