Забравена парола

гл.ас. д-р Надя Ненчева Арабаджиева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 22.16 Техническо документиране
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
4 22.15 Теория на механизмите и машините
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
4 22.15 Теория на механизмите и машините
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив