Забравена парола

гл.ас. д-р Георги Петров Терзийски

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 26.12 Технически средства за автоматизация
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
2 26.28 Курсов проект по автоматизация на технологични процеси
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
3 26.38 М Управление на биотехнологични производства
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
6 26.12 Технически средства за автоматизация
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
6 26.12 Технически средства за автоматизация
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
7 26.21 Автоматизирано проектиране на системи за автоматизация
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
7 26.21 Автоматизирано проектиране на системи за автоматизация
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
8 26.28 Курсов проект по автоматизация на технологични процеси
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
8 26.23 Регулираща и управляваща техника
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
8 26.24 Регулиране и управление на топлинни процеси
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
8 26.28 Курсов проект по автоматизация на технологични процеси
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
8 26.24 Регулиране и управление на топлинни процеси
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив