Забравена парола

гл.ас. д-р Янислав Генов Картелов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 30.62 Курсов проект по компютърна графика и дизайн
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2021 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив