Забравена парола

доц. д-р Венета Методиева Марковска

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 33.01 Оптимизация на длъжностите и подбор на персонала
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-33 - Управление на човешкия капитал - магистър - задочно - 1 год.
1 33.02 Обучение и развитие на човешките ресурси
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-33 - Управление на човешкия капитал - магистър - задочно - 1 год.
1 33.07 Трудово и осигурително право
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-33 - Управление на човешкия капитал - магистър - задочно - 1 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
2 20.06 Основи на управлението
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 20.22 Управление на човешките ресурси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
5 20.39 Борси и борсови операции
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
7 20.21 Управление на индустриалното предприятие
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
8 20.66 Икономика на труда
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив