Забравена парола

гл.ас. д-р Иван Ченков Бакърджийски

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 13.12 Ампелография
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
2 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
4 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
5 13.12 Ампелография
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
5 13.12 Ампелография
(Задължителна) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив