Забравена парола

доц. д-р Весела Невелинова Шопска

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 14.23 Обработка и стабилизация на пивото
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
1 14.23 Обработка и стабилизация на пивото
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 14.16 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
3 14.23 Обработка и стабилизация на пивото
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
3 14.05 Специални технологии при производството на напитки
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 14.16 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
6 14.04 Технология на напитките
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
6 14.04 Технология на напитките
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
6 14.04 Технология на напитките
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
7 14.05 Специални технологии при производството на напитки
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив