Забравена парола

гл.ас. д-р Ивелина Николаева Десева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 02.28 Физични методи за анализ на храни
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
22 23 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
2 50.04 Опознавателна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
22 23 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 02.07 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.18 Инструментални методи за анализ на храни
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
3 02.28 Физични методи за анализ на храни
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 50.04 Опознавателна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
4 50.04 Опознавателна практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
4 02.07 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 02.18 Инструментални методи за анализ на храни
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив