Забравена парола

гл.ас. д-р Рада Христова Динкова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 10.54 Законодателство и контрол в хранителната верига
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
1 10.36 Добри производствени практики
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
1 10.36 Добри производствени практики
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
2 31.03 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив