Забравена парола

доц. д-р Анета Тинчева Попова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
1 19.73 Изследователски проект (самостоятелно изследване по избираеми направления в кетъринга)
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
2 11.101 Психология в храненето
(Задължителна) (изпит)
15 0 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 1 год.
2 19.104 Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
2 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 1 год.
4 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
4 11.101 Психология в храненето
(Задължителна) (изпит)
15 0 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
5 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.12 География на туризма
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.06 Основи на кулинарната технология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.12 География на туризма
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
5 19.101 Организация и технология на ол инклузив
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.101 Организация и технология на ол инклузив
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Избираема) (без оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
6 19.116 Организация на мероприятия и събития
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Избираема) (без оценка)
0 60 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.101 Организация и технология на ол инклузив
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 60 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.116 Организация на мероприятия и събития
(Задължителна) (изпит)
15 7 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
8 19.116 Организация на мероприятия и събития
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.116 Организация на мероприятия и събития
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.121 Организация и управление на мероприятия и събития
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.104 Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
8 19.108 Тематични туристически паркове
(Избираема) (изпит)
30 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.104 Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив