Забравена парола

гл.ас. д-р Стефан Илиев Божков

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 21.08 Висша математика – I част
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.08 Висша математика – I част
(Задължителна) (изпит)
23 22 2021 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.08 Висша математика – I част
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 2-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.08 Висша математика – I част
(Задължителна) (изпит)
23 22 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.08 Висша математика – I част
(Задължителна) (изпит)
23 22 2021 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.08 Висша математика – I част
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.08 Висша математика – I част
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.08 Висша математика – I част
(Задължителна) (изпит)
23 22 2021 / 2-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
1 21.02 Висша математика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
2 21.09 Висша математика – II част
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 21.09 Висша математика – II част
(Задължителна) (изпит)
23 15 2021 / 2-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - задочно - 4 год.
2 21.09 Висша математика – II част
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - редовно - 4 год.
2 21.09 Висша математика – II част
(Задължителна) (изпит)
23 15 2021 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
2 21.09 Висша математика – II част
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 2-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - редовно - 4 год.
2 21.09 Висша математика – II част
(Задължителна) (изпит)
23 15 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
2 21.09 Висша математика – II част
(Задължителна) (изпит)
23 15 2021 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
2 21.09 Висша математика – II част
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив