Забравена парола

гл.ас. д-р Христина Тодорова Андреева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 30.39 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
3 30.54 Компютърни мултимедийни технологии
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
4 30.04 Анализ и синтез на логически схеми
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
4 30.04 Анализ и синтез на логически схеми
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
6 30.45 Цифрови системи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 30.45 Цифрови системи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
7 30.12 Обработка на образи и техническо зрение
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
7 30.12 Обработка на образи и техническо зрение
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
8 30.13 Проект - Обработка на образи и техническо зрение
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив