Забравена парола

доц. д-р Десислава Б. Влахова-Вангелова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
1 08.35 Суровинознание на месото и рибата
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
1 08.02 Технология на рибата и рибните продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.17 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
3 08.41 Функционални месни и рибни продукти
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
3 08.42 Съвременни технологии в месната и рибната промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
3 08.30 Системи за управление на безопасността на храните
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 08.45 Технология на нетрадиционните месни , пчелни продукти и аквакултури
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
5 08.35 Суровинознание на месото и рибата
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
5 08.35 Суровинознание на месото и рибата
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
6 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
6 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
6 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
7 08.02 Технология на рибата и рибните продукти
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
7 08.02 Технология на рибата и рибните продукти
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив