Забравена парола

доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 30.57 Обработване на експериментални данни
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2021 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - редовно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2021 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2021 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2021 / 1-15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидолизати - магистър - редовно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 7 2021 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - задочно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
15 30 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
2 23.04 Статистика
(Задължителна) (текуща оценка)
8 15 2021 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2021 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2021 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - редовно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
4 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
4 23.18 М Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2021 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив