Забравена парола

Венцислав Василев Василев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 07.01.01 Специализиран английски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.01.01 Специализиран английски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив