Забравена парола

Мария Димитрова Чернева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 07.14.01 Специализиран френски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив