Забравена парола

Райна Николова Гюрова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.02.01 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.02.03 Специализиран немски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив